itext pdf rowspan colspan example

itext pdf kütüphanesi kullanırken iç içe column yapısı kullanmak için rowspan veya colspan kodları kullanılır.Öncelikle pdf dosyasımızın yolu belirtilir. PdfTable ile bir tablo oluşturulur ve tablonun sütün sayısı belirtilir.Sütün sayısı belirtilirken alt column sayıları hesaba katılarak belirtilir. setWidths koduyla columnların genişlikleri belirtilir. setRowspan ile ilk sütunun kaç satır genişliğinde olacağı belirtilir. setColspan ile de sütunun kaç sütun genişliğinde olacağı belirlenir.Böylece iç içe sütun yapısı kurulmuş olur:

public class pdf_yaz {
public static final String DEST = "C:\\Users\\erman\\Desktop\\ornek.pdf";
public static void main(String[] args) throws IOException, DocumentException {

File file = new File(DEST);

file.getParentFile().mkdirs();

new pdf_yaz().createPdf(DEST);

}
public void createPdf(String dest) throws IOException, DocumentException {

Document document = new Document();

PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream(dest));

document.open();

PdfPTable table = new PdfPTable(5);

table.setWidths(new int[]{ 1, 2, 2, 2, 1});

PdfPCell cell;

cell = new PdfPCell(new Phrase("Sıra No"));

cell.setRowspan(2);

table.addCell(cell);

cell = new PdfPCell(new Phrase("Adı"));

cell.setColspan(3);

table.addCell(cell);

cell = new PdfPCell(new Phrase("Soyadı"));

cell.setColspan(3);

table.addCell(cell);

cell = new PdfPCell(new Phrase("Yaş"));

cell.setRowspan(2);

table.addCell(cell);

table.addCell("Soyadı");

table.addCell("İlk Adı");

table.addCell("İkinci ADı");

table.addCell("1");

table.addCell("Demir");

table.addCell("Ali");

table.addCell("Mehmet");

table.addCell("23");

document.add(table);

document.close();

}
}

Erman Ağ Geliştirici on 27 Mayıs 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.