İonic Framework Google Play apk oluşturma

Google Play’e ionic framework uygulamamızın android versiyonunu eklemek için aşağıdaki adımları  uygulayalım.

1-cmd’den ionic framework uygulamanızın içine girip uygulamanızı aşağıdaki komutu kullanarak release modda build edin.
cordova build –release android

2-platforms/android/build/outputs/apk’nın altında imzalanmamış apk oluşturmuş olacaktır.
Şimdi imzalanmamış bu apk’yı imzalamanız gerekecektir. JDK ile gelen keytool ile bu işlemimizi yapmanız gerekecektir.

3- ProgramFiles/Java/jdk1.8.0_45/bin ‘nin altına imzalanmamış apk’yı atıp ve cmd’yi “yönetici olarak ” çalıştırdıktan sonra  aşağıdaki komutu yazın.
-keytool -genkey -v -keystore keytool_adi.keystore – releaseapkadi.apk alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000


4-jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-release-key.keystore HelloWorld-release-unsigned.apk alias_name komutu ile apk'yı imzalayacaksınız.

4-Bu komuttan sonra imzasız apk artık imzalanmış olacaktır. Oluşan imzalı apk’yı
Library/Android/sdk/build-tools/ adresindeki klasörde var olan herhangi bir android sürümünün altına atın.
5- cmd’den 4. madde de belirtilen  adrese girip aşağıdaki komutu yazarak son işleminizi de yapmış olacaksınız.

-zipalign -v 4 releaseapkadi.apk olusmasiniistediginizapkadi.apk

6- Bu işlemden sonra aynı yerde google play'e yükleyeceğiniz apk'nız oluşmuş olacaktır. 
Figen Önün Kâşif on 21 Şubat 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.