Error: TypeError: array([1.]) is not JSON serializable

Hata: TypeError: array([1.]) is not JSON serializable

Çözüm:
site-packages\mpld3 klasörü içerisindeki “_display.py” dosyası içerisinde yer alan aşağıdaki kodu

class NumpyEncoder(json.JSONEncoder):

""" Special json encoder for numpy types """
def default(self, obj):

if isinstance(obj, (numpy.int_, numpy.intc, numpy.intp, numpy.int8,

numpy.int16, numpy.int32, numpy.int64, numpy.uint8,

numpy.uint16,numpy.uint32, numpy.uint64)):

return int(obj)

elif isinstance(obj, (numpy.float_, numpy.float16, numpy.float32,

numpy.float64)):

return float(obj)

return json.JSONEncoder.default(self, obj)

aşağıda belirtilen kod ile değiştirin.

class NumpyEncoder(json.JSONEncoder):

""" Special json encoder for numpy types """

def default(self, obj):

if isinstance(obj, (numpy.int_, numpy.intc, numpy.intp, numpy.int8,

numpy.int16, numpy.int32, numpy.int64, numpy.uint8,

numpy.uint16,numpy.uint32, numpy.uint64)):

return int(obj)

elif isinstance(obj, (numpy.float_, numpy.float16, numpy.float32,

numpy.float64)):

return float(obj)

elif isinstance(obj,(numpy.ndarray,)): #### This is the fix

return obj.tolist()

return json.JSONEncoder.default(self, obj)

Sorun ortadan kalkmış olacak.

KAYNAK:
https://github.com/mpld3/mpld3/issues/434

Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.