How to make mathematical operation between two array on mongodb ( mongoDB ile iki dizi arasında matematiksel işlem yapma )

MongoDB veri tabanını kullanarak iki dizi arasında işlem yapmak için mapReduce işleminden yaralanılmıştır. yapılan işlem her iki dizinin elemanları bir birinden çıkartılır ([a[0]-b[0] a[1]-b[1]]) daha sonra her elemanın karesi alınır ve tüm elemanlar toplanıp kare kökü alınacaktır. Bu işlemi yapan hem mongo Shell kodunu hem de python kodunu sizlerle paylaşacağım;

in general, use MapReduce method under  “Aggregation” main title for making matematical operation between two array on database of MongoDB. First step of this operation is subtract one to one between each elements of two array such as ([a[0] – b[0] a[1] – b[1]] …). Second step, it squares tehir each elements lsuch as (c[0]^2 c[1]^2 …). third step, it sums all of element squares. Finally, it takes square root of the most recent value.

mongoDB Shell Code:

var embed= [1, 2, 3, ...] #dizinizin boyutu size bagli

var result = db.faceEmbedding.mapReduce(

function() {

var inpu = KEYS; //this.embed

var value = Array.sum(this.encodings.map(function(el,idx) {

var mul = Math.abs(el - inpu[idx]);

return mul * mul;

}));

value = Math.sqrt(value);

emit(this._id,{"name":this.name, "score": value });

},

function(key,values) {

var output = [];
values.forEach(function(value) {

value.output.forEach(function(item) {

output.push(item);

});

});

return { "output": output};

},

{ "out": "Output", scope: {KEYS: embed}}

);
result.find({"value.score": {"$lte": 0.6}}).sort({"value.score": -1})

python Code:

from pymongo import MongoClient

from bson.code import Code

import testEmbed as tEB
#connect mongoDB

def connectDB():

client = MongoClient('localhost', 27017)

db = client['faceRecognition']

return db
if __name__ == "__main__":

db = connectDB() #connect DB

faceEmbeddings = db["faceEmbedding"]
#mongo shell kodlarini pythonda kullanmak icin

#Code kutuphanesi kullanılır
mapDB = Code("""

function() {

var input = embed;

var value = Array.sum(this.encodings.map(function(el,idx) {

var mul = Math.abs(el - input[idx]);

return mul * mul;

}));

value = Math.sqrt(value);

emit(this._id, {"name":this.name, "score": value });

}

""")
reduceDB = Code("""

function(key,values) {

var output = [];
values.forEach(function(value) {

value.output.forEach(function(item) {

output.push(item);

});

});

return { "output": output};

}

""")
# scope ile mapreduce icin disardan deger tanimlayabiliriz

#tEB.embedSener bizim tanimladigimiz matris

queryKey = "value.score"

result = faceEmbeddings.map_reduce( mapDB, reduceDB, "Output",

scope={'embed': tEB.embedSener})

try:

for doc in result.find({queryKey: {"$lte": 0.6}}).sort(queryKey, -1):

print "name: {0}, score:{1}".format(doc["value"]["name"], doc["value"]["score"])

except:

print "boyle bir kullanici yok."

REFERENCE
[1] https://stackoverflow.com/questions/33874022/mongodb-calculate-values-from-two-arrays-sort-and-limit
[2] https://www.tutorialspoint.com/mongodb/mongodb_map_reduce.htm
[3] https://ajay555.wordpress.com/2014/04/19/mongodb-mapreduce-accessing-global-variables-in-map-and-reduce-functions-sent-using-scope/
[4] https://stackoverflow.com/questions/7273379/how-to-use-variables-in-mongodb-map-reduce-map-function?noredirect=1&lq=1
[5] https://stackoverflow.com/questions/21522927/mongodb-mapreduce-scope-referenceerror
[
6] https://docs.mongodb.com/manual/aggregation/

Herkese iyi çalışmalar. (Happy work!)

Semiha Makinist Uzman on 28 Temmuz 2017 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.