Matlab Görüntü İşleme Sobel Kenar Bulma Algoritması

Sobel kenar bulma algoritmasının 2 temel (kernel) matrisinden oluşur. Bu matrislerden oluşan değerlerin kareleri alınıp toplanır ve daha sonra karakökü alınarak yeni değer bulunur.

Sobel kenarbulma kernel matrisleri;

resim=imread('toysflash.png');

sobel=rgb2gray(resim);

A=double(sobel);

for i=1:size(A,1)-2

for j=1:size(A,2)-2

%Yatay sobel kermel matrisi

Gx=((2*A(i+2,j+1)+A(i+2,j)+A(i+2,j+2))-(2*A(i,j+1)+A(i,j)+A(i,j+2)));

%Dikey sobel kernel matrisi

Gy=((2*A(i+1,j+2)+A(i,j+2)+A(i+2,j+2))-(2*A(i+1,j)+A(i,j)+A(i+2,j)));

sobel(i,j)=sqrt(Gx.^2+Gy.^2);

end

end

figure;imshow(resim);

figure,imshow(sobel);

Talha Kırgel Kâşif on 14 Ocak 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.