Matlab Görüntü İşleme Gerçek Zamanlı Görüntü Alımı

Görüntü işlemede gerçek zamanlı çalışmalar büyük bir öneme sahiptir.   Aşağıda verilen kodda kameranızdan frame alma kodları yer almaktadır.

while döngüsünün içinde sürekli olarak frame alınması sağlanmıştır ve frame değişkeni ile istediğiniz görüntü işleme işlemlerini while’in içinde yapabilirsiniz.

close all;

clear all;

clc;

video=videoinput('winvideo',1);

triggerconfig(video,'manual');

set(video,'FramesPerTrigger',1);

set(video,'TriggerRepeat',Inf);

start(video);

preview(video);

while(1)

trigger(video);

frame = getdata(video,1);

flushdata(video);

end

Talha Kırgel Kâşif on 14 Ocak 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.