Matlab Görüntü İşleme Erozyon İşlemi

Erozyon işlemi görüntü işlemede önemli bir filtreleme yöntemidir. Görüntüde inceltme yapmaktadır.

resim = imread('blobs.png');

figure,imshow(resim);

A = getnhood(strel('line',10,10));

m=floor(size(A,1)/2);

n=floor(size(A,2)/2);

B=padarray(resim,[m n],1);

yeniResim=false(size(resim));
for i=1:size(B,1)-(2*m)

for j=1:size(B,2)-(2*n)

Temp=B(i:i+(2*m),j:j+(2*n));

yeniResim(i,j)=min(min(Temp-A));

end

end
figure,imshow(~yeniResim);

Talha Kırgel Kâşif on 12 Ocak 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.