Matlab Görüntü İşleme Dilation İşlemi

Dilasyon işlemi görüntüde genişleme işlemi yapmaktadır. Belirlenen yapısal element görüntü matrisinin üzerinde gezinir ve yapısal element karşılaştığı noktalara ekleme yapar.

resim=imread('blobs.png');

figure,imshow(resim);

A=getnhood(strel('line',10,5)); %Yapısal element

m=floor(size(A,1)/2);

n=floor(size(A,2)/2);

B=padarray(resim,[m n]); % Görüntünün etrafına 0 ekler

yeniResim=false(size(resim));

for i=1:size(B,1)-(2*m)

for j=1:size(B,2)-(2*n)

Temp=B(i:i+(2*m),j:j+(2*n));

yeniResim(i,j)=max(max(Temp&A));

end

end

figure,imshow(yeniResim);

Talha Kırgel Kâşif on 13 Ocak 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.