Java Kodu ile Mail Gönderme

Java kodu ile mail gönderme örnek kodları aşağıdadır. Tek yapmanız gereken dependency olarak şu kodları pom.xml’e eklemek. Eğer .jar dosyası yüklenmezse manuel olarak buradan indirip tanıtabilirsiniz.

http://mvnrepository.com/artifact/javax.mail/mail/1.4

<dependency>

<groupId>javax.mail</groupId>

<artifactId>mail</artifactId>

<version>1.4</version>

</dependency>

Java Mail Sender Örnek Kodu

import java.util.Properties;

import javax.mail.Message;

import javax.mail.Session;

import javax.mail.Transport;

import javax.mail.internet.InternetAddress;

import javax.mail.internet.MimeMessage;
public class b4DeployMailSender {
public static void main(String[] args) {

try {

// e-postayı göndereceğiniz adres

String from = "[email protected]";

// hesabınızın parolası

String pass = "**********";

// e-postanın gönderileceği adresler

String[] to = {"[email protected]", "[email protected]"};

// smtp adresi

String host = "smtp.gmail.com";
Properties props = System.getProperties();

// Eğer SSL üzerinden gönderim yapacaksanız burayı false yapınız

props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");

props.put("mail.smtp.host", host);

props.put("mail.smtp.user", from);

props.put("mail.smtp.password", pass);

// Eğer SSL üzerinden gönderim yapacaksanız burayı 465 yapınız

props.put("mail.smtp.port", "587");

props.put("mail.smtp.auth", "true");
Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);

MimeMessage message = new MimeMessage(session);

message.setFrom(new InternetAddress(from));
InternetAddress[] toAddress = new InternetAddress[to.length];

for (int i = 0; i < to.length; i++) {

toAddress[i] = new InternetAddress(to[i]);

}
for (int i = 0; i < toAddress.length; i++) {

message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, toAddress[i]);

}
// başlık

message.setSubject("Merhaba B4deploy.com!");

// içerik

message.setText("Bu b4Deploy.com Java Mail örneğidir.");

// Eğer SSL üzerinden gönderim yapacaksanız burayı smtps yapınız

Transport transport = session.getTransport("smtp");

transport.connect(host, from, pass);

transport.sendMessage(message, message.getAllRecipients());

transport.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

Hakan Baysal Kâşif on 1 Nisan 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.