error: RPC failed; result=52, HTTP code = 0 fatal: The remote end hung up unexpectedly

I use  bitbucket  for keep  my  project . I have a  repository on  bitbucket  and  I push  my  folder  in  that repository. But  I can not  access  my  repository  now.  Can I solved that problem?

error: RPC failed; result=52, HTTP code = 0
fatal: The remote end hung up unexpectedly

Özge Ayaz Şef on 14 Temmuz 2016 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.