ERROR: org.apache.hadoop.hbase.DoNotRetryIOException: Compression algorithm ‘lzo’ previously failed test.

I  took a follow error  when  I  run  create-table.sh on opentsdb.  This  problem about  hbase  configuration. You need to change  configuration If you take this error.

ERROR: org.apache.hadoop.hbase.DoNotRetryIOException: Compression algorithm 'lzo' previously failed test. Set hbase.table.sanity.checks to false at conf or table descriptor if you want to bypass sanity checks

at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.warnOrThrowExceptionForFailure(HMaster.java:1754)

at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.sanityCheckTableDescriptor(HMaster.java:1622)

at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.createTable(HMaster.java:1541)

at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterRpcServices.createTable(MasterRpcServices.java:463)

at org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.MasterProtos$MasterService$2.callBlockingMethod(MasterProtos.java:55682)

at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcServer.call(RpcServer.java:2188)

at org.apache.hadoop.hbase.ipc.CallRunner.run(CallRunner.java:112)

at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcExecutor.consumerLoop(RpcExecutor.java:133)

at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcExecutor$1.run(RpcExecutor.java:108)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Caused by: org.apache.hadoop.hbase.DoNotRetryIOException: Compression algorithm 'lzo' previously failed test.

at org.apache.hadoop.hbase.util.CompressionTest.testCompression(CompressionTest.java:91)

at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.checkCompression(HMaster.java:1838)

at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.checkCompression(HMaster.java:1831)

at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.sanityCheckTableDescriptor(HMaster.java:1620)

... 8 more

I added  follow  configuration  on hbase-site.xml<property>

 <name>hbase.table.sanity.checks</name>

 <value>false</value>

 </property>

Özge Ayaz Şef on 1 Haziran 2017 yazdı
Yorum Ekle
  • 0 Yanıt(lar)
  • Yanıtınız

    Cevabınızı göndererek Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarını kabul ediyorsunuz.